INFORMAȚII

                                             

Aici puteți găsi informații legate de Cimitirul Parohial și programul de funcționare a Cancelariei Parohiale strict pentru problemele legate de cimitir.

Cimitirul Parohial este administrat în conformitate cu/pe baza :

Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Cimitirelor Parohiale şi Mănăstireşti din cuprinsul Eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române 

actualizat și completat

- toți concesionarii au obligația cunoașterii acestui Regulament și a se conforma lui 

           >> Anunț cu privire la declararea locurilor de veci. <<

Administraţia cimitirului parohial Ghermănești roagă concesionarii să-şi clarifice de urgenţă situaţia juridico-economică a locurilor de înhumare şi să se ocupe de igienizarea acestor locuri. Nerespectarea obligaţiilor şi îndatoririlor ce revin concesionarilor duce, conform legii, la anularea concesiei şi la pierderea drepturilor asupra locurilor de înhumare.


Programul pentru eliberarea actelor de concesiune este afisat saptamanal la avizierul bisericii și la cel al cimitirului.

E-mail: cimitir@parohiaghermanesti.ro

 

DESPRE CONCESIONAREA LOCURILOR DE VECI IN CIMITIRUL PAROHIAL GHERMĂNEȘTI

În primul rând trebuie făcută precizarea: concesiunea nu înseamnă proprietate . Chiar concesionat, locul de veci rămâne în continuare al proprietarului (în cazul de fata, parohia). Consiliul parohial este organul statutar competent în ceea ce privește organizarea si administrarea cimitirului

(art. 4 Regulamentul cimitirelor parohiale).

Cimitirul parohial este destinat înmormântării enoriașilor din aceea parohie, însă cu aprobarea preotului și a Consiliului Parohial se permite înmormântarea oricăror persoane decedate.

(art. 5 Regulamentul cimitirelor parohiale). .

Deoarece în Cimitirul parohial Ghermănești nu s-a realizat de-a lungul timpului niciun plan de sistematizare, iar cimitirul nu a fost niciodată împărțit în figuri, parcele, rânduri; s-a început, prin hotărârea Consiliului Parohial al Parohiei Ghermănești (decembrie 2014), respectându-se regulamentele și legille în vigoare, sistematizarea cimitirului Parohiei Ghermănești. Prin anunțuri, pe site-ul Parohiei Ghermănești (www.parohiaghermanesti.ro) precum și la avizierele de la biserică și cimitir, s-a realizat informarea concesionarilor care dețin locuri de înmormântare în cimitir, ca să clarifice situația jurdico-economică a locurilor de înhumare.

Atribuirea locurilor de înmormântare în folosință veșnică se aprobă de Consiliul Parohial, la cererea solicitanților, în limita locurilor disponibile în cimitir.

Locurile de înmormântare în folosință temporară se atribuie de Consiliul Parohial, în ordinea cererilor și numai la decesul persoanelor care vor fi înhumate acolo.

Locurile în folosință temporară nu pot fi înstrăinate în niciun fel.

Locurile de înmormântare sunt de două categorii:

  1. a)Locuri în folosință veșnică
  1. b)Locuri în folosință temporară, pe 7 ani

Locurile în folosință veșnică pot fi de 1 – 3 morminte, fiecare mormânt având dimensiunile de 1,20 m lățime și 2,50 m lungime.

Locurile în folosință temporară sunt de un singur mormânt, cu dimensiunile de 1 m lățime și 2,50 m lungime.

(art. 9 Regulamentul cimitirelor parohiale)

Locurile de înmormântare în cimitirele parohiale se atribuie prin eliberarea unui act de concesiune. Actul de concesiune dă titularului numai dreptul la folosirea locului atribuit, nu și a aleilor de acces.

Odată cu concesionarea unui loc de înmormântare in cimitir, titularul este obligat la respectarea regulamentului cimitirului. Orice abatere de la regulament poate duce la anularea actului de concesionare și pierderea locului de înmormântare.

Este interzisă realizare oricărei fel de lucrări pe locul de înmormântarea fără aprobarea Consiliului Parohial.

Este interzis ca pe aleile din cimitir să fie montate cruci, borduri, grilaje sau pomi.

Concesionarul este obligat să plătească anual taxa de întreținere cimitir.

LUCRĂRI ÎN CIMITIRUL PAROHIAL GHERMĂNEȘTI

Nu se va face nici un fel de lucrare (împrejmuire, asezare de cruce, cavou sau cripta) fara prealabila aprobare a Consiliului parohial eliberata în acest scop, cu exceptia asezarii pe morminte a crucilor de lemn, pentru care este suficient doar a înstiinta administratia cimitirului (pe preotul responsabil) (art. 29).

Consiliul parohial are dreptul de a demola pe cheltuiala celui în cauza orice lucrare funerara daca aceasta a fost executata cu încalcarea dispozitiilor Regulamentului (art. 33).

OBȚINEREA APROBĂRII DE RIDICARE A UNEI CONSTRUCȚII FUNERARE

Pentru ridicarea unei construcții funerare (cavou cu cripte, bordură, postamente de cruci) este necesară completarea unei cereri de către titularul actului de concesiune. Pentru aceasta se vor prezenta la biroul parohial cu actul original de concesiune și cu ultima chitantă.

În situatia în care titularii sunt decedați , se va deschide obligatoriu succesiunea si numai după schimbarea actului de concesiune pe numele moștenitorilor poate fi solicitată ridicarea construcției dorite.

Taxele ce vor trebui achitate pentru autorizarea constructiei sunt afisate la avizier.

 

                                                                                                                                                  ADMINISTRAȚIA

Icn Ziarul
Icn Tv
Icn Basilicapresa
Icn Radio
Icn Patriarh
Icn Atelier
Icn Basilica
Icn Catedrala
Icn Arhiepiscopia
Icn Sinod
Icn Colaj
Icn Basilicatravel
 
Trimite-ne emailul tau si fii primul care afla noutatile!

Parteneri

B7
B6
B4
B10
B3
B5
Logo Aqua
Logo Scoala
Fundatia Melior

CONTACT